jaarbeurs
 

Een initiatief van...

fptvimag

 

nrklogo
koninklijkemetaalunie
abnamrologo

De Avond van de Maakindustrie

13 maart 2019

De Avond van de Maakindustrie is het event voor partners uit de Maakindustrie, georganiseerd door de belangrijkste stakeholders in de MKB-Maakindustrie, FPT-VIMAG, Koninklijke Metaalunie en NRK in samenwerking met Jaarbeurs. Tijdens deze feestavond wordt de innovatiekracht en de diversiteit getoond, samen met de verbondenheid van de verschillende maakbedrijven en sectoren onderling. Innovatieve en flexibele MKB-bedrijven die samen het hart vormen van de maakindustrie in Nederland. Naast de diverse Award uitreikingen presenteert ABN AMRO de resultaten van het onderzoek naar margebehoud bij het industriële mkb-bedrijf in tijden van hoogconjunctuur. De host van de avond is Jort Kelder. Bas Haring is filosoof en spreker tijdens het evenement.

Avond van de Maakindustrie zet schijnwerpers op de makers

Nederland kent vele duizenden, vaak kleinere bedrijven die een essentieel onderdeel vormen van de Nederlandse maakindustrie. Bedrijven die innovatief zijn en in de keten van de Nederlandse industrie een onmisbare schakel zijn. Alhoewel geroemd en geprezen, verschijnen de individuele ondernemers zelden prominent in het nieuws of zoeken ze zelf de publiciteit. Tijd om deze stille kracht van de Nederlandse economie in het zonnetje te zetten. Alhoewel: zonnetje is misschien niet het juiste woord omdat dat gaat gebeuren tijdens de Avond van de Maakindustrie op 7 maart a.s. Een bijzondere avond in Jaarbeurs Utrecht waarop de belangrijkste stakeholders in de MKB-maakindustrie, FPT-VIMAG en Koninklijke Metaalunie, in samenwerking met Jaarbeurs, de schijnwerpers zetten op haar leden. 

De Avond van de Maakindustrie wordt in 2018 voor het eerst georganiseerd. Deze avond vervult de behoefte van een gezamenlijke feestavond voor de gehele branche. Omdat de maakindustrie bestaat uit verschillende bedrijven uit verschillende sectoren is gekozen om met deze avond zowel de diversiteit als de kracht van al die bedrijven en sectoren bij elkaar, te tonen. Omdat in de keten die de maakindustrie vormt, elke schakel essentieel is, benadrukt deze avond de verbondenheid van de sectoren en de bedrijven onderling. Dat is ook de reden dat de Federatie NRK zich heeft aangesloten bij dit initiatief. En is het geen toeval dat deze Avond plaatsvindt vlak voor de twee voor de maakindustrie toonaangevende Nederlandse vakbeurzen TechniShow en ESEF van 20 – 23 maart in Jaarbeurs Utrecht. 

De avond is omlijst met muziek en een feestelijk diner. Een belangrijk onderdeel van het programma is het uitreiken van de Maakindustrie Awards. Zo reikt Metaalunie haar Smart Manufacturing Award 2018 uit. Metaalunie stelt elk jaar een prijs ter beschikking aan een Metaalunielid dat zich met een actueel thema positief onderscheidt. Dit jaar is het thema ‘Smart Manufacturing’, oftewel slim produceren. Uit de negen in december jl. gekozen districtswinnaars worden tijdens de Avond van de Maakindustrie eerst drie genomineerde bedrijven gekozen waarna vervolgens de winnaar van de Award wordt gekroond.

Ook worden tijdens de Avond van de Maakindustrie de TechniShow Innovation Awards 2018 uitgereikt. Met de TechniShow Innovation Awards beloont FPT-VIMAG díe innovaties die natuurlijk nieuw en onderscheidend zijn, maar daarnaast ook economische en/of maatschappelijke impact hebben. Bovendien dragen de innovaties bij aan de ontwikkelingen rondom Smart Industry en maken zij slimmer en sneller ondernemen mogelijk. De TechniShow Innovation Awards maken duidelijk hoe uiteenlopend innovaties in de productietechnologie sector zijn en hoeveel impact zij kunnen hebben op de totale productieketen. De Award wordt uitgereikt voor drie categorieën.

Met de uitreiking van de verschillende awards worden de bedrijven uit de maakindustrie in de schijnwerpers gezet en laten ze zien hoe innovatief, succesvol en belangrijk ze voor de industrie zijn. Dat maakt de Avond van de Maakindustrie op 7 maart a.s. ook een graadmeter voor de Nederlandse economie.

Over FPT-VIMAG

FPT-VIMAG is de branchevereniging van fabrikanten en importeurs van machines, gereedschappen en diensten voor de metaalindustrie, en leveranciers van automatiserings- en besturingssystemen voor de (inter)nationale maakindustrie. Alles wat nodig is om materiaal, met name metaal, te bewerken is vertegenwoordigd binnen de vereniging. Als trotse eigenaar van de vakbeurs TechniShow, het grootste evenement in de Benelux op het gebied van productietechnologie, reikt FPT-VIMAG elke editie de TechniShow Innovation Awards uit.

Over Koninklijke Metaalunie 

Koninklijke Metaalunie is met ruim 13.000 leden de grootste ondernemersorganisatie voor het MKB-metaal. De leden hebben samen een omzet van 22 miljard euro en

bieden werkgelegenheid aan ruim 150.000 mensen. Metaalunie richt haar activiteiten op maakbedrijven in uiteenlopende sectoren als machine- en apparatenbouw, metaalwaren, elektronica, engineering, las- en constructiewerk, gereedschappen, jachtbouw, landbouwmechanisatie en handel en service.

Over Jaarbeurs
Jaarbeurs zet handel in beweging. Al 100 jaar. We inspireren, motiveren en activeren de handel door waardevolle live events te creëren. Van grootschalige publieks- en vakbeurzen en evenementen tot zakelijke bijeenkomsten en congressen. Vanuit de kernmarkt Maakindustrie die wij bedienen met de live events TechniShow en ESEF en ons online platform Maakindustrie.nl is het logisch om als partner en gastheer van deze avond te fungeren.

Smart Manufacturing Award

Koninklijke Metaalunie stelt elk jaar een prijs ter beschikking aan een Metaalunielid dat zich met een actueel thema positief onderscheidt. Dit jaar is het thema ‘Smart Manufacturing’, oftewel slim produceren. Uit de negen in december jl. gekozen districtswinnaars worden tijdens de Avond van de Maakindustrie eerst drie genomineerde bedrijven gekozen waarna vervolgens de winnaar van de Award wordt gekroond.

FPT-VIMAG

FPT-VIMAG is de branchevereniging van productietechnologie en –automatisering. De leden bestaan uit fabrikanten en importeurs van machines, gereedschappen en leveranciers van automatiserings- en besturingssystemen. FPT-VIMAG brengt de maakindustrie kennis over innovaties en procesbeheersing, in productietechnologie. De producten en diensten van onze leden maken het mogelijk om slimmer te produceren. FPT-VIMAG trotse eigenaar van de vakbeurs TechniShow, het grootste evenement in de Benelux op het gebied van productietechnologie.

 

fptvimag

 

Rethink Awards Duurzame producten

De NRK en PlasticsEurope Nederland reiken de Rethink Awards Duurzame producten uit. De Awards gaan naar productinnovaties welke bijdragen aan de combinatie van verduurzaming, het terugdringen van de CO2-uitstoot, het stimuleren van de circulaire economie en verhogen van de veiligheid en het comfort van mensen. Er zijn 4 Awards in de categorieën: verpakkingen, Bouw & Infra, B2B & Automotive en Consumentproducten.

nrkrethink

Programma

16:30 - 17:00

Inloop met welkomstdrankje

17:00 - 17:15

Opening Avond van de Maakindustrie door host Jort Kelder

17:15 - 17:45

Pitches genomineerden Smart Manufacturing Awards - Koninklijke Metaalunie

18:15 - 18:45

Presentatie en overhandigen onderzoek ABN AMRO "Winstgevendheid in hoogtij". Onderzoek naar margebehoud bij het industriele MKB-bedrijf in tijden van hoogconjunctuur

18:45 - 19:10

Uitreiking Rethink Awards Duurzame producten van NRK

20:00 - 20:45

Aankondiging skills lab 'gerobotiseerd lassen' en samenwerking FPT-VIMAG en NEVAT

21:15 - 21:30

Bekendmaking winnaar Smart Manufacturing Awards door Koninklijke Metaalunie

21:30 - 22:30

Borrel

jaarbeurs
 

Een initiatief van...

fptvimag

 

nrklogo
koninklijkemetaalunie
abnamrologo